Program

Tezy

  • Europa silna Rodziną
  • Pracujmy dla dobra Polski ponad podziałami politycznymi
  • Ważnie jest dobro każdego Polaka – to każdy z nas tworzy Unię Europejską
  • Działajmy wspólnie – tylko współpraca pozwoli nam, Polakom, mieć duży wpływ na to, co dzieje się w Unii

Jak zbierać podpisy?

Osoba pragnąca podpisać listę poparcia Komitetu Wyborczego Ruchu Prawdziwa Europa składa swój podpis na liście w okręgu (województwie), w którym głosuje. Wzór listy poparcia ma dwa wykropkowane miejsca, w które należy wpisać numer okręgu właściwy dla miejsca głosowania. Poniżej, dla ułatwienia, podajemy listy poparcia z wypełnionymi numerami dla każdego okręgu.

Deklaracja

„To Europa jednak, od prawie dwóch tysięcy lat, dostarcza bardzo znamiennego przykładu kulturowej płodności chrześcijaństwa, które ze względu na samą swą naturę może być spychane do sfery prywatnej. Powołaniem chrześcijaństwa jest przecież publiczne wyznawanie wiary i czynna obecność we wszystkich dziedzinach życia.

 

  • Brodniczanin
  • Dr Nauk Humanistycznych
  • Autor książek
  • Wicekonsul
  • Podróżnik

Galeria

Kontakt

  • kontakt@robertzadura.pl