Urodziłem się w 1980 r. w Brodnicy, malowniczym mieście, położonym na naszym pięknym Pomorzu, pośród pól, lasów i polodowcowych jezior.

W 1999 r. ukończyłem tu Liceum Ogólnokształcące w klasie o profilu sportowym z rozszerzonymi językami niemieckim i angielskim. Moją wielką fascynacją już od szkoły podstawowej była historia, stąd też w latach 1999-2004 studiowałem tę dyscyplinę nauki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Bagaż doświadczeń, jaki wyniosłem z moich studiów, jest bardzo ważny i twórczy, a co najważniejsze nie ogranicza się tylko i wyłącznie do wszechogarniającej nas na każdym kroku historii 😉

Studia humanistyczne pozwoliły mi szerzej spojrzeć na rzeczywistość i przede wszystkim nauczyły mnie współpracować z innymi ludźmi.

Po obronie pracy magisterskiej opublikowałem owoce moich badań naukowych w postaci trzech książek poświęconych osobie błogosławionemu ks. Frelichowskiemu.

W latach 2006-2011 pracowałem nad doktoratem poświęconym dominikaninowi o. Józefowi Marii Bocheńskiemu.

Po obronie doktoratu w 2011 r. postanowiłem napisać kilka książek o ojcu Bocheńskim, zajmowałem się także cyfrową archiwizacją danych. Jedna z publikacji poświęcona rodzinie Bocheńskich jest już opublikowana.

W 2016 r. rozpocząłem pracę na stanowisku wicekonsula ds. Polonijnych w Konsulacie Generalnym w Monachium. W pracę tę włożyłem wszystkie moje siły i serce, a praca była dla mnie nie tylko służbą, ale także wielką pasją i radością.

Znam problemy Polaków i Polonii mieszkającej za granicą nie tylko z punktu widzenia poważnej i odpowiedzialnej służby konsularnej, ale także jako osoba mieszkająca i pracująca za granicą i to zarówno w aspekcie pracy fizycznej, jak i biznesowej. Trudne sytuacje w moim życiu były dla mnie szkołą otwierającą mi oczy na potrzeby drugiego człowieka. Bliski był mi i jest każdy człowiek bez względu na wiek czy wykształcenie. Razem stanowiliśmy i stanowimy siłę zdolną przezwyciężyć najróżniejsze sytuacje oraz pojawiające się problemy.

Bardzo dobrze czuję się wszędzie tam, gdzie liczy się kontakt z drugim człowiekiem, oraz takie wartości jak odpowiedzialność, wytrwałość, cierpliwość i pracowitość, sumienność.

Jako humanista interesuję się wieloma aspektami przydatnymi do pracy z ludźmi. Praca naukowa, którą zajmowałem się przez 11 lat życia, uwieńczona obroną doktoratu i czterema książkami, dała mi solidny warsztat oraz pozwoliła odkryć niezbędne talenty i predyspozycje, dzięki którym bardzo lubię zarówno pracę w grupie, jak i zajęcia indywidualne na samodzielnym stanowisku. Ogromną wartością stanowi dla mnie bagaż doświadczeń jaki wyniosłem z moich prac wakacyjnych, które wykonywałem od najmłodszych lat w różnych zakładach pracy, np.: praca w ogrodach i sadach – dzięki której zarobiłem na nowy plecak, książkę, czy spodnie, ale także praca operatora wtryskarki; praca nad wykonaniem reklam i banerów; praca fizyczna w Niemczech – głównie przy małych remontach. Budowałem także struktury handlowo-biznesowe i marketingowe w Bawarii i Badenii-Wirtembergii.

Moje hobby to: turystyka górska, sport, nowe technologie, motoryzacja, kulinaria, pszczelarstwo, dobra książka, muzyka.