Mój program

Polityka zagraniczna:

 • Wykorzystując doświadczenie konsularne zamierzam współpracować z Polonią i Polakami mieszkającymi i pracującymi za granicą. Senat dysponuje funduszami przeznaczonymi na ten cel. Zamierzam wspierać naukę języka polskiego, historii i kultury, a także podtrzymywać tradycję i dziedzictwo narodowe za granicą. Będę promował działalność organizacji polonijnych.
 • Spotkania z Polkami mieszkającymi za granicą w celu nakłonienia ich do inwestowania w naszym regionie środków finansowych i nabytego doświadczenia. W tym celu, we współpracy z władzami samorządowymi, zamierzam tworzyć „inkubatory” przedsiębiorczości ułatwiające Polakom z zagranicy zakładanie i prowadzenie biznesu w Polsce.
 • Promocja za granicą powiatów: grudziądzkiego, brodnickiego, rypińskiego, wąbrzeskiego i golubsko-dobrzyńskiego.
 • Propagowanie zdrowej żywności oraz naszych regionalnych produktów.

 • Przedstawianie w języku angielskim polskiego dziedzictwa narodowego i historii m.in. przed Senatem USA.

Polityka krajowa:

 • Działania na rzecz poszanowania godności człowieka, rodziny, rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny, ochrony życia ludzkiego oraz promowania „kultury i cywilizacji życia”.
 • Usprawnienie systemu zarządzania państwem i działalności samorządów, odpolitycznienie urzędów oraz spółek skarbu państwa.
 • Zabiegi na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego – m.in. w dziedzinie energetycznej. Przeciwdziałanie niekorzystnym rozwiązaniom pakietu klimatycznego UE, które skutkować mogą podwyżkami cen energii w Polsce.
 • Wspieranie stabilnego rozwoju gospodarczego oraz sprawiedliwości społecznej poprzez działania na rzecz uproszczenia systemu podatkowego i zmniejszenie obciążeń fiskalnych Polaków.
 • Będę postulował likwidację dotacji z budżetu państwa na rzecz partii politycznych.

Polityka regionalna:

 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej regionu – m.in. budowy odcinaka drogi szybkiego ruchu S5 z Grudziądza  do Ostródy, przebudowy odcinka drogi krajowej nr 15 z Torunia do Brodnicy oraz budowy drogi ekspresowej S10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Rewitalizacja dróg wodnych E40 i E70 w województwie kujawsko-pomorskim oraz budowa portu rzecznego w Grudziądzu z wykorzystaniem niezagospodarowanych terenów na lewym brzegu Wisły.
 • Wsparcie działań na rzecz zwiększenie finansowania kultury, sztuki i rozrywki na terenie powiatów brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, rypińskiego i wąbrzeskiego.
 • Pozyskiwanie funduszy na rozwój i innowacje naszego regionu.

 • Poprawa sytuacji na rynku pracy m.in. poprzez zachęcanie Polaków pracujących obecnie za granicą do inwestowania w naszym regionie.